Varusmiehen voimaeväät

Varusmiehen ruokailuhetki on tärkeä ja virkistävä tauko palveluksen lomassa, oltiinpa sitten kasarmilla, metsässä tai merellä. Hyvä ruoka ravitsee ja tuottaa mielihyvää. Leijona-keittiö huolehtii ruoan sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan: metsään, merelle ja kasarmille. Päivän aikana tarjoamme aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen sekä iltapalan.

Varusmiesajan ruoan tärkeimpiä periaatteita ovat terveellisyys, monipuolisuus ja maittavuus. Tasapainoinen ravitsemus yhdessä hyvän fyysisen kunnon kanssa luovat edellytykset onnistuneelle palvelusajalle. Varusmiespalvelukseen tulo muuttaa monen ruokailutottumuksia ja ravinnontarvetta.

Varusmiesten erityisruokavaliot toteutetaan sekä varuskuntaruokailussa että maasto- ja sotaharjoituksissa. Jos sinulla on erityisruokavalio, ota palvelukseen tullessasi yhteyttä varuskuntaravintolaan.

Tasapainoinen ravitsemus auttaa jaksamaan

Tasapainoinen ravitsemus, hyvä fyysinen kunto ja riittävä lepo ovat onnistuneen palvelusajan kulmakivet. Varusmiespalvelukseen tulo muuttaa monen ruokailutottumuksia ja ravinnontarvetta. Oikea määrä energiaa ja ravintoaineita turvaavat jaksamisen ja ylläpitävät terveyttä.

Ravinnon tarpeeseen vaikuttavat monet yksilölliset tekijät sekä fyysinen aktiivisuus. Leijonan keittiöissä päivän ateriat on suunniteltu siten, että varusmiehet saavat keskimäärin 3 400 kilokaloria vuorokaudessa. Ruoan energiamäärää räätälöidään joukko-osastoittain ja palvelusvaiheen mukaan. 

Säännöllinen ateriarytmi on jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta olennaista. Tasaiseen ateriarytmiin onkin hyvä totutella jo ennen palveluksen alkamista. Esimerkiksi aamiaisen väliin jättäminen kostautuu tiiviin aamupäivän aikana nopeasti. Säännöllinen ateriointi vähentää napostelua ja hampaiden reikiintymistä sekä auttaa painonhallinnassa.

Liikkuville räätälöityä ruokaa

Ihminen tarvitsee energiaa perusaineenvaihduntaan, eli elintoimintojen ylläpitämiseen, ruoan aiheuttamaan lämmöntuottoon ja liikkumiseen. Liian pieni energian saanti johtaa laihtumiseen, alipainoon ja kudosproteiinien menettämiseen. Tarvetta suurempi energiamäärä johtaa lihomiseen.

Etenkin palvelusajan alussa useimman varusmiehen liikunnan määrä kasvaa reippaasti, jolloin energiantarve kasvaa. Koska kehon energiavarastot ovat suuret, energian saannin ja kulutuksen ei tarvitse pysyä samana lyhyellä aikavälillä (1–4 vrk), vaan tärkeintä on tasapaino pitkän ajan kuluessa.

Liikunnalla on merkittäviä vaikutuksia terveyteen, kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan. Riittävä liikunta auttaa ehkäisemään monia elintapoihin liittyviä sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2 diabetesta ja kohonnutta verenpainetta. Liikunta lisää energian kulutusta ja auttaa ylläpitämään lihasmassaa. Se vaikuttaa positiivisesti myös itsetuntoon ja henkiseen hyvinvointiin.